Политика за поверителност

Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни - последна актуализация 25.05.2018 г.

Обща информация

От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка. Българското законодателство и GDPR предвиждат правила как организациите, вкл. “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД, трябва да събират, обработват и съхраняват лични данни.
В качеството си на обработващ лични данни по предоставяне на туристически услуги, “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно. Тези правила се прилагат независимо дали се касае за данни, които се обработват електронно, на хартия или на други носители.

Информация относно Администратора на лични данни

Наименование: “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД
ЕИК/БУЛСТАТ: 202026145
Седалище и адрес на управление: с. Белчин, ул. Христо Ботев №54
Адрес за упражняване на дейността: гр. София 1407, ул. Козяк №43, офис 1
Данни за кореспонденция: гр. София, 1407, ул. „Козяк“ №43, офис 1
E-mail: office@ecofriendlyplanet.com
Уебсайт: www.ecofriendlyplanet.com
Телефон.: 00 359 (0) 2 4181352, 00 359 894 484861/2
Лиценз за извършване на туроператорска и турагентска дейност: № РК-01-6993/ 05.09.2012г.

Информация относно компетентния надзорен орган

Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон: 00 359 (0) 2 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg

“ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.

Обхват и съгласие:
Молим да прочетете внимателно настоящата политика за поверителност. Тя разяснява въпроси свързани с това какви данни и лична информация събираме и целите за които се използват. Преди да ни предоставите лични данни, Вие ще бъдете изрично помолени да приемете нашата Политика за поверителност. Като приемете нашата Политика за поверителност, Вие се съгласявате, че ние събираме и обработваме Ваши лични данни, за целите и по начините описани по-долу.

Посещавайки и използвайки страницата на “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД, Вие декларирате, че сте прочели, разбрали съдържанието и се съгласявате с настоящата Политика за поверителност на “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД.
Следва да знаете, че периодично можем да изменяме и актуализираме настоящата политика за поверителност. В горната част на тази страница е упомената датата на последната актуализация на документа, което е и актуалната му версия.
Практиките описани в този документ са приложими само на тази интернет страница и не гарантираме прилагането им на други интернет страници, към които този сайт препраща.
Предоставянето на лични данни е доброволно. В случай че не желаете да ни предоставите личните Ви данни, същите няма да могат да се използват за определени услуги.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Чл. 1. (1) “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на туристически услуги и сключване на договори с дружеството на основание чл. 6, ал. 1, Регламент (ЕС) 2016/679, и по-конкретно въз основа на следното:
Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
Изпълнение на задълженията на “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД по договор с Вас;
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД;
За целите на легитимния интерес на “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД.
(2) “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД е обработващ лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които предоставяме за обработка на трети лица, за да Ви предоставим услугите, “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД действа в качеството си на администратор на лични данни.

Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
Чл. 2. (1) “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите туристически услуги и за сключване на договор с дружеството, както и за записване за участие в нашите събития, включително за следните цели:
- създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни
- индивидуализация на страна по договора;
- регистрация на участник в събитие, организирано от “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД;
- счетоводни цели;
- статистически цели;
- защита на информационната сигурност;
- обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответната услуга;
- изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата и др.
- подобряване и индивидуализиране на услугата чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
(2) “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
- законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
- ограничение на целите на обработване;
- съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
- точност и актуалност на данните;
- ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
- цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД може да обработва и съхранява личните данни с цел защита на следните си легитимни интереси:
изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.

Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД?
Чл. 3. (1) “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД извършва следните операции с личните данни за следните цели:
Регистрация на потребителски профил в изпълнение на договор за предоставяне на туристически услуги. Заключение от оценката на въздействието: Въз основа на горепосочената оценка на въздействието, длъжностното лице за защита на личните данни, счита че операцията „Сключване на договор за туристическа услуга“ е допустима за извършване и предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR.
Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, надвишени параметри, и изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата.
Изпращане на информационен бюлетин (нюзлетър) – целта на тази операция е администриране на процеса по изпращане на бюлетини до клиентите, които са заявили, че желаят да получават такъв;
Регистрация на потребител и сключване на договор за предоставяне на услуга по създаване на резервации и достъп до цени и наличност за хотели и самолетни билети;
(2) “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
- За издаване на договор за организирано туристическо пътуване, съгласно "Закон за туризма" на Р. България;
- За издаване на медицинска застраховка съгласно действащия "кодекс за застраховането";
- При резервация на хотелско настаняване, за където е необходимо издаването на ваучер, съгласно "Закон за туризма" на Р. България;
- При покупка на самолетна седалка по чартърни програми или редовни полети, където данните са необходими за пътническите листове, които се изискват от авиокомпаниите. Пътническите листове се оптимизират в съгласие с новите изисквания за използването на Резервационни Данни за Пътниците (PNR) и Предварителна Пътническа Информация (API) за чартърните полети.
- В случай че за избраната от Вас дестинация се изисква издаването на валидна ВИЗА;
- За издаване на счетоводни документи съгласно "Закон за счетоводството";
- При резервация на пакетно пътуване, където се издават комплексни документи за всички описани до тук услуги - договор, ваучери, медицинска застраховка, чартърни седалки, виза, счетоводни документи.
Тези данни се изискват както за лицето, с което се води кореспонденцията (устна или писмена), така и за всички други лица свързани с конкретната услуга.
Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон, личен документ (лична карта, паспорт и др.))
Цел, за която се събират данните: 1) Осигуряване на резервация за пътуване или престой или и двете; 2) Регистрация на потребител; 4) Сключване на застраховка; 3) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения.
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
Други данни, които “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД събира данни за използвания IP адрес.
Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна – чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на туристически услуги.
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и резервация през уебсайта, или при сключването на писмен договор, между “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
(3) “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
- разкриват расов или етнически произход;
- разкриват политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
- генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) Личните данни са събрани от “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД от лицата, за които се отнасят или от администратори на лични данни, упълномощени от тях.
(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
(6) Начин на събиране на информация:
- използвайки нашата интернет страница – посредством бисквитки;
- когато се регистрирате, създавайки профил;
- когато правите запитване;
- когато правите резервация (онлайн или офлайн);
- когато се регистрирате, за да получавате електронни бюлетини от нас;
- когато участвате в анкета и/или проучване;
- когато участвате в игри, промоции и/или инициативи;
- когато представяте потребителско съдържание (ревюта);
- от трети страни – хора упълномощени да правят резервация за Вас;
- от трети страни – чрез профила на “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД в социални медийни платформи като Facebook, Twitter, Google+, LinkedIn, YouTube, или Instagram и/или използвате същите за да се регистрирате на нашата интернет страница.

Срок на съхранение на личните Ви данни
Чл. 4. (1)
“ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД съхранява Вашите лични данни за срок от 7 (седем) години считано от завършването на последната използвана услуга, освен в случаите, в които е предвиден друг срок, съгласно приложимото законодателство. След изтичането на този срок, “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
(2)
“ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД или друго.
(3)
“ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока посочен по – горе.

              

Предаване на вашите лични данни за обработване
Чл. 5. (1)
“ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
(2)
“ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.

Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни

Чл. 6. (1) Право на информираност:

По всяко време можете да получите информация за данни, идентифициращи “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД във връзките с предоставените от Вас лични данни, както и за:

- служител на компанията – отговорник за защитата на лични данни;

- намерението на “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД да предаде данните Ви на трети страни;

- срока на съхранение на данните Ви;

- съществуването на автоматизирано вземане на решения;

- информация относно правата, които имате, включително правото на жалба до Надзорния орган – Комисия за защита на личните днни.

(2) Право на преносимост:

ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД обработва Вашите лични данни, въз основа на Вашето съгласие, имате право да получите копие от Вашите данни в структуриран, широко използван и пригоден за машинно четене формат. Имате правото да поискате прехвърляне на данните Ви на друг администратор на лични данни, когато това е възможно. Всичките тези права са ограничени само до личните данни, които сте ни предоставили.


Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни

Чл. 7. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.

(2) “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.

(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият профил ще стане неактивен и няма да можете да използвате предлаганите услуги.


Право на достъп

Чл. 8. (1) Вие имате право да изискате и получите от “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.

(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с профила си, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.

(3) “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.

(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.


Право на коригиране или попълване

Чл. 9. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас с отправяне на искане до “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД.


Право на изтриване („да бъдеш забравен“)

Чл. 10.(1) Вие имате правото да поискате от “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД изтриване на свързаните с Вас лични данни, а “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:

 • личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;

 • Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;

 • Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;

 • личните данни са били обработвани незаконосъобразно;

 • личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Премиер Турс;

 • личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.

(2) “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:

 • за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;

 • за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;

 • по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;

 • за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;

 • за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.

(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете писмено искане, изпратено до “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД, както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните пред “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД, като представите на място своята лична карта за целите на идентификация пред служител на “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД.

(4) “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.


Право на ограничаване

Чл. 11. Вие имате право да изискате от “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:

 • оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД да провери точността на личните данни;

 • обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;

 • ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;

 • Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД имат преимущество пред Вашите интереси.


Право на преносимост

Чл. 12. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД, директно през Вашия профил или с искане по имейл.

(2) Вие можете да поискате от “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.


Право на получаване на информация

Чл. 13. Вие можете да поискате от “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.


Право на възражение

Чл. 14. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД, които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.


Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни

Чл. 15. (1) Ако “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.

(2) “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД не е длъжен да Ви уведомява, ако:

 • е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;

 • е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;

 • уведомяването би изисквало непропорционални усилия.

Лица, на които се предоставят личните ви данни

Чл. 16. За извършване на резервация/покупка на туристическа услуга (пътуване или престой) и след подадена заявка от Ваша страна, “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД предава необходимата информация към съответния собственик на услуга, който обработва Вашите данни като администратор за целите на осигуряване на заявената от Вас услуга.

Чл. 17. Администраторът не извършва трансфер на вашите данни към трети държави, ако това не е изрично необходимо за осигуряване на заявената от Вас услуга.


Други разпоредби

Чл. 18. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:

Наименование: Комисия за защита на личните данни

Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2

Телефон:02 915 3 518

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

Чл. 19. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формите, приложени към настоящата информация. Разбира се, тези форми не са задължителни и можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.

Чл. 20. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.

Чл. 21(1). Когато възлагате на “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услугата, “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД действа в качеството на обработващ личните данни.


Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)

Сайтът на “ЕКО ФРЕНДЛИ ПЛАНЕТ” ООД използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.

Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни


Видове бисквитки, които използваме:

 • Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените – спрямо валутата и ДДС за съответната държава. Такива бисквитки са също тези за включване на кеширане.

 • Аналитични бисквитки

Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством_anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.

 • Функционални бисквитки

Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, осигуряват коректен достъп до промоции и менюта, запомнят предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.

 • Бисквитки за прецизно таргетиране

Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.

Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.