Устойчивост

Устойчив престой

Устойчивият престой обхваща няколко основни посоки, в които всеки един т.нар. “зелен хотел” прави своите стъпки. Използването на еко и биоразградими препарати за почистване и пране значително намалява негативното въздействие върху околната среда. Друг ключов елемент е политиката за повторно използване на кърпите по време на престоя, което спестява огромно количество вода и енергия. Рециклирането на отпадъците и компостирането отново говорят за отговорно поведение от страна на бизнеса, той като средно един хотел създава около 1 кг отпадъци на човек на нощ. Често най-малко 30 на сто от общия обем на отпадъците на един хотел могат да се сортират за оползотворяване и рециклиране. Хотели във веригата Scandic например сортират отпадъците си в до 22 отделни категории!Хранене

Тук обръщаме внимание на доставчиците, които местата за настаняване имат, тъй като това е от основно значение за устойчивостта на един ресторант. Подкрепата на местното производство и земеделие е елемент от отговорната политика на зелените хотели. Считаме, че развитието на туризма в дадена дестинация трябва винаги да има пряка връзка с развитието и на земеделието на същата. Много хотели, разбрали значението на приготвянето и сервирането на храна от пресни продукти, имат собствени ферми и градини, което също е отличителна характеристика, която ние отбелязваме.

В съвременния свят темата за здравословното хранене е от основно значение, тъй като все повече хора и семейства имат специфични хранителни навици, нетолерантности и изиствания. Често се случва да правим компромис с начина, по който се храним в къщи, когато пътуваме и почиваме. В тази връзка лесно ще различите всяко едно място, което е отдало значение на тези съвременни изисквания (специално меню за вегетарианци, вегани, без глутенови храни, детско меню и др.), тъй като това е характеристика, която задължително описваме.

Значение отдаваме и на местата, в които се пазят традициите и се готвят характерни за мястото, пазени и препредавани от поколения гозби. Считаме, че това е в пряка връзка с устойчивостта, тъй като по този начин се съхраняват традициите и се постига хармония с мястото.


Енергия / ресурси

Отговорното използване на ресурсите е от основно значение за запазването им в дългосрочен план. В котегория “Енергия / ресурси” описваме усилията на всяко място, да намали до минимум карбоновия си отпечатък, чрез използване на: възобновяеми енергоизточници при отопление и осветление; оборудване с електроуреди от клас А; енергоспестяващи крушки и фотоклетки; водоспестяващи системи в санитарните помещения и др.


Автентичност

В категория „Автентичност“ обръщаме внимание на материалите, които са използвани за построяването и обзавеждането на избраните от нас места. Предимство имат всички, които са предпочели естествените материали като дърво, камък, памук. От значение за нас е и дали сградата, в която се помещава мястото за настаняване е с историческо или културно значение, дали е реставрирана или построена в характерен за региона стил и архитектура. Дали обекта пази традиции, занаяти, кухня и обичаи, дали участва или организира различни социални активности, които имат за цел да съхранят природата, традициите и да популяризират устойчивата посока на развитие на туристическия бизнес. Иконата за „Автентичност“ ще бъде активна на всички, места, които притежават някое от тези предимства, а подробна информация може да се намери в подробното описание към обекта.